Ben je klaar voor de volgende crisis? Dit moet je weten over de watercrisis

De volgende. Klop even af, maar hopelijk is de coronacrisis (zo goed als) voorbij. Ondertussen hebben we met genoeg andere crises te maken, zoals de stikstofcrisis, woningcrisis en klimaatcrisis. Alsof dat nog niet genoeg was, krijgen we binnenkort met een nieuwe crisis te maken: de watercrisis.

Vies. Volgens een nieuw rapport voldoet de waterkwaliteit in Nederland bij lange na niet aan de Europese eisen (die vanaf 2027 gaan gelden). De onderzoekers van bureau Witteveen+Bos (via NU.nl) vrezen dat hierdoor een juridische chaos gaat ontstaan, net zoals momenteel het geval is met de stikstofcrisis.

Wegspoelende mest

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft begin 2019 al metingen naar de Nederlandse waterkwaliteit gedaan. Hieruit bleek dat minder dan 1 procent van de beken, rivieren en meren aan de Europese normen voldoet. Ook het grondwater is niet in orde.

Beeld: NU.nl

Oorzaak: vervuiling. Door landbouw en industrie komen er bijvoorbeeld (te)veel schadelijke stoffen in het water terecht. Ook het wegspoelen van mest is allesbehalve bevorderlijk voor de kwaliteit van het water.

Niet haalbaar. Het kabinet neemt ondertussen maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, maar de deadline van 2027 komt volgens hen te vroeg. Minister Harbers (van Infrastructuur en Waterstaat) schreef onlangs dat de Europese normen “zo snel mogelijk na 2027” gehaald moeten worden.

Dit moet er wél gebeuren

Gevolg: een mogelijke juridische crisis. Omdat de kwaliteit van het Nederlandse water (in ieder geval) de komende jaren te wensen overlaat, wordt het veel makkelijker om vergunningen en plannen aan te vechten bij de rechter. Op die manier kunnen vergunningen voor nieuwe projecten (zoals de uitbreiding van een bedrijf) grote vertraging oplopen.

Advies. Het PBL adviseert om de waterkwaliteit sneller op orde te brengen. Dat kan bijvoorbeeld door te voorkomen dat mest in het water terechtkomt. Ook adviseert het PBL om meer onderzoek te doen naar het lozen van chemische stoffen.

Meld je aan voor Brycks, dé gratis vastgoednieuwsbrief

Vastgoed in 5 minuten

Weet wat er speelt in de stenenwereld.
Gratis nieuws en advies over vastgoed, de huizenmarkt, duurzaamheid, PropTech en meer.

Nieuwste artikelen

- Advertisement - spot_img

Ook interessant