Zo raakt Prinsjesdag 2022 de vastgoedwereld

Het vertrouwen in de Nederlandse politiek is historisch laag, maar mogelijk gaan de Prinsjesdagplannen hier verandering in brengen. De gepresenteerde Miljoenennota is immers historisch te noemen en staat vooral in het teken van koopkrachtreparatie. Ook voor de wereld van vastgoed en ruimtelijke ordening staan er belangrijke wijzigingen in. Een overzicht.

1. Meer geld naar woningbouw

De woningnood is gigantisch, maar de bouw van nieuwe huizen blijft fors achter bij de ambities. Daarom trekt het kabinet de portemonnee: de komende jaren gaat er bijna 11 miljard (€) naar de bouw van betaalbare woningen. Het is de bedoeling dat er vanaf 2023 ieder jaar 100 miljoen euro vrijgemaakt wordt. Het Woningbouwimpuls-programma gaat tien jaar duren.

Verder stelt het Rijk volgend jaar 475 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van zeventien grootschalige woningbouwlocaties, schrijft Stadszaken. Tezamen moeten deze ruimte bieden aan 400.000 nieuwe huizen.

Het geldpakket gaat vooral naar woningbouwlocaties die midden in de stad liggen, of op plekken waar lastige infrastructuur ervoor zorgt dat investeringen snel onrendabel worden. Er gaat onder meer geld naar Rotterdam Oostflank, Havenstad Amsterdam, Amersfoort Spoorzone en het Suikerunieterrein in Groningen.

Bouwsector sombere tijden

2. Energieprijzen worden (soort van) normaal

Het kabinet gaat de energieprijzen voor alle Nederlandse huishoudens vastzetten. Waarschijnlijk gaat dit gelden voor een gemiddeld verbruik tot 1200 kubieke meter gas en 2400 kilowattuur stroom.

Kom je hierboven, dan moet je alsnog de (veel hogere) marktprijzen voor energie betalen. Op die manier wil het kabinet mensen aanmoedigen om zo zuinig mogelijk met gas en stroom om te gaan.

Het kabinet verwacht dat Nederlandse huishoudens door de nieuwe maatregelen zo’n 190 euro per maand ‘korting’ krijgen. Mogelijk gaan de gunstigere tarieven huurachterstanden voorkomen. Daarover luidden drie grote Nederlandse woningcorporaties (Ymere, Vestia en Eigen Haard) afgelopen week de noodklok. In gesprek met NU.nl zeiden de corporaties dat huurders steeds minder geld overhouden voor de huur, onder meer vanwege de geëxplodeerde energieprijzen.

3. Meer geld naar infra en bereikbaarheid

Er komt ook extra geld bij voor het onderhoud van wegen, vaarwegen en spoorlijnen. Volgens minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat er komend jaar 2 miljard euro naar het spoor, 1 miljard naar wegen, 500 miljoen naar vaarwegen en 500 miljoen naar waterbeheer (waar ook dijken onder vallen).

Daarnaast gaat er meer geld naar het bereikbaar maken en houden van woonwijken. Er komt 900 miljoen euro vrij om wegen en openbaar vervoer-verbindingen te verbeteringen.

Verder kondigde minister Harbers aan dat er eind dit jaar een contourennota volgt voor de ‘Nationale Mobiliteitsvisie 2050’. Dit is ambtenarentaal voor een kladversie van een nog te verschijnen rapport.

4. Pandjes doorschuiven wordt minder voordelig

Vastgoedmarkt merkt op dat het kabinet de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) gaat schrappen. Heel concreet komt het erop neer dat je straks niet voordelig een vastgoedportefeuille kan doorgeven aan erfgenamen. In plaats daarvan ziet het kabinet verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen (en daarover moet je belasting betalen).

5. Overdrachtsbelasting omhoog

Het overdragen van panden gaat duurder worden. Het kabinet gaat de overdrachtsbelasting namelijk naar 10,4 procent brengen, zo staat in de Miljoenennota. Voorafgaand aan Prinsjesdag werd gespeculeerd dat de overdrachtsbelasting naar 9 procent zou gaan, maar blijkbaar was die voorspelling te conservatief. Koopwoningen vallen niet onder de overdrachtsbelasting.

6. Meer geld naar warmtenetten

Tot slot staat in de Miljoenennota dat er in de komende twee jaren 200 miljoen euro naar de aanleg van warmtenetten gaat. Volgens het Rijk zijn warmtenetten een belangrijke manier om de uitstoot van stikstof tegen te gaan en moet de aanleg en het onderhoud ervan gestimuleerd worden.

Momenteel zijn ongeveer 450.000 Nederlandse woningen aangesloten op het warmtenet. Vooral in grote steden neemt de populariteit van warmtenetten toe, blijkt uit cijfers van Natuur en Milieu.

Meld je aan voor Brycks, dé gratis vastgoednieuwsbrief

Vastgoed in 5 minuten

Weet wat er speelt in de stenenwereld.
Gratis nieuws en advies over vastgoed, de huizenmarkt, duurzaamheid, PropTech en meer.

Nieuwste artikelen

- Advertisement - spot_img

Ook interessant