Adviezen aan Hugo

Hugo de Jonge is onze nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Omdat dit vakgebied ontzettend veel uitdagingen, valkuilen en nuances kent vroeg Stadszaken advies bij tien experts zodat De Jonge beslagen ten ijs komt.

Martin van Rijn vindt bijvoorbeeld dat de minister haast moet maken met het intrekken van de verhuurdersheffing. De voorzitter van Aedes, de Nederlandse branchevereniging van wooncorporaties, geeft aan dat corporaties hierdoor meer kunnen investeren in het bijbouwen van sociale huurwoningen. Dankzij deze heffing moeten corporaties belasting betalen op sociale huurwoningen.

Volgens Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt aan de UvA, moet er vooral snel duidelijkheid voor koopstarters komen. In het coalitieakkoord staat bijvoorbeeld dat het merendeel van de nieuwgebouwde huizen ‘betaalbaar’ moet zijn. Dat betekent dat ze maximaal 355,000 euro mogen kosten. Een koopwoning van dit bedrag is voor de meeste starters echter niet bereikbaar, omdat je een inkomen van bijna 80,000 euro nodig hebt.

Verder gaven de experts over de plannen van het kabinet om sociale huurders het recht te geven (€) om hun huurwoning te kunnen kopen. De experts zijn het er unaniem over eens dat dit een ongekend slecht plan is.

Stadszaken vroeg ook bekende experts als Zef Hemel, die tien jaar bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de UvA was, en Jos Gadet, de hoofdplanoloog van de Gemeente Amsterdam, om adviezen voor Hugo.

Meld je aan voor Brycks, dé gratis vastgoednieuwsbrief

Vastgoed in 5 minuten

Weet wat er speelt in de stenenwereld.
Gratis nieuws en advies over vastgoed, de huizenmarkt, duurzaamheid, PropTech en meer.

Nieuwste artikelen

- Advertisement - spot_img

Ook interessant