Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 2 september 2021

Dit privacybeleid beschrijft hoe Klapmedia, zakendoend als Brycks.io en Brycks, en haar gerelateerde bedrijven (“wij”, “ons” en “onze”) uw informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website bezoekt bevindt zich op brycks.io en al onze andere websites (onze “Websites”), gebruik onze eventuele mobiele applicaties (onze “Apps”), communiceer met onze applicatieprogramma-interfaces en andere diensten die we leveren om met u te communiceren via sociale netwerken (zoals sociale netwerken, “sociale netwerken”; onze diensten die integeren met sociale netwerken, “sociale netwerkdiensten”), of andere diensten gebruiken (onze websites, apps, sociale netwerkdiensten en gerelateerde diensten zijn samen onze “diensten” ). Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of applicaties die we niet beheren of andere websites die hun eigen privacybeleid hebben, inclusief sociale netwerken. Door een van onze Services te gebruiken, stemt u in met de praktijken die worden beschreven in dit Privacybeleid.

Hoe we uw informatie verzamelen

We gebruiken de term “Persoonlijke informatie” in dit privacybeleid om alle informatie aan te duiden die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, inclusief anonieme informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren wanneer gebruikt in verband met andere informatie.

We verzamelen Persoonsgegevens rechtstreeks van u via onze Diensten (bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op onze Websites of Apps) en door rechtstreeks met u te communiceren per telefoon en per e-mail. Persoonlijke informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen, omvat het volgende: uw naam, postadres, factuuradres, telefoonnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en demografische informatie.

Via onze Diensten kunnen we uw toestemming vragen om bepaalde informatie van u te verzamelen op uw mobiele apparaat (bijvoorbeeld uw foto’s, informatie over uw contacten in een adresboektoepassing of uw lijst met persoonlijke connecties op een sociaal netwerk). Als u ons toestemming geeft om dit te doen, kunnen we uw persoonlijke informatie die op deze manier is verzameld (onder voorbehoud van dit privacybeleid) delen en berichten sturen naar uw contacten of sociale netwerkverbindingen over onze services en producten die beschikbaar zijn via onze services.

We volgen en verzamelen automatisch de persoonlijke informatie over u en uw apparaat(en), inclusief uw browsertype, uw besturingssysteem, uw IP-adres en apparaat-ID’s, uw browsegedrag, websites die u voor of na onze websites bezoekt, en andere technische gegevens over u en uw apparaat(en).

We gebruiken “cookies” en andere hulpmiddelen voor het verzamelen van gegevens om persoonlijke informatie te verzamelen en onze diensten op u af te stemmen. Cookies zijn kleine bestanden die door een webserver op uw apparaat worden opgeslagen. We kunnen zowel sessiecookies (die verlopen wanneer u uw webbrowser sluit) als permanente cookies (die op uw apparaat blijven totdat u ze verwijdert) gebruiken. Onze Services kunnen cookies van derden (inclusief externe adverteerders) gebruiken die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze Services gebruikt. Deze derden kunnen persoonlijke informatie verzamelen door het gebruik van cookies en andere gegevensverzamelingstools om uw activiteit op internet in de loop van de tijd en op websites van derden te volgen wanneer u onze Services gebruikt.

Ten slotte kunnen we persoonlijke informatie over u verzamelen van derden en die informatie combineren met informatie die we op andere manieren verzamelen. We kunnen met name persoonlijke informatie over u verzamelen wanneer u sociale netwerken gebruikt (bijvoorbeeld door berichten in uw feed te plaatsen), wanneer u inlogt op onze website, app of sociale netwerkdiensten met uw inloggegevens van sociale netwerken of andere derde partijen websites of applicaties (bijvoorbeeld wanneer u Facebook machtigt om in te loggen en een account voor u aan te maken op onze Website, Apps of andere Diensten), en wanneer u onze Sociale Netwerkdiensten gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u met ons communiceert via Sociale netwerken om producten te kopen). We kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen van externe serviceproviders zoals betalingsverwerkers en andere bedrijven waarmee we samenwerken om onze Services aan te bieden of producten te verkopen via de Services.

Hoe wij uw informatie gebruiken

We gebruiken uw persoonlijke informatie om onze diensten en producten die we aanbieden te leveren, te exploiteren, te onderhouden en te verbeteren (inclusief het uitvoeren van marktonderzoek). We gebruiken uw persoonlijke informatie om met u te communiceren over onze diensten en producten, over ons bedrijf en over uw account in het algemeen. We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u promotiemateriaal van sommige van onze partners te sturen. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u klantenservice te bieden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de beveiliging van onze services te verbeteren en om te anticiperen op en te reageren op ongeoorloofde, frauduleuze of onwettige activiteiten. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om de services voor u te personaliseren, inclusief in communicatie met u via onze sociale netwerkservices en in advertenties via onze services en via services van derden (inclusief advertenties op andere websites die we niet beheren). Als u ons toestemming geeft op uw mobiele apparaat, kunnen we u promotionele en niet-promotionele “push”-meldingen naar uw mobiele apparaten sturen over onze Services en producten die beschikbaar zijn op onze Services.

Hoe we uw informatie delen

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met externe leveranciers, consultants en serviceproviders die met ons samenwerken bij het beheren en leveren van de services en/of de verkoop van producten. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met onze werknemers, onafhankelijke contractanten en elke moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde zakelijke entiteit. We kunnen geaggregeerde informatie en redelijkerwijs niet-identificeerbare informatie delen met derden voor reclame, brancheonderzoek en -analyse, demografische profilering en andere soortgelijke doeleinden. We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met derden om u relevante advertenties en promotionele aanbiedingen te leveren. Dit omvat advertenties die namens ons door derden aan u worden aangeboden op andere websites. Hoewel we derden kunnen gebruiken om u advertenties te tonen (inclusief bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties die via Facebook aan u worden aangeboden), hebben we geen controle over of beoordelen we de technologieën die deze derden op hun websites kunnen gebruiken (bijvoorbeeld cookies ) om persoonlijke informatie over u te volgen en te verzamelen. We kunnen uw persoonlijke informatie ook delen met uw toestemming.

Als u interactie heeft met onze Sociale Netwerkdiensten (bijvoorbeeld door producten die beschikbaar zijn via onze Diensten leuk te vinden), kan bepaalde openbare informatie, zoals uw afbeelding, naam en andere informatie die u verstrekt, openbaar worden weergegeven en/of aan uw persoonlijke connecties op sociale netwerken (bijvoorbeeld door te posten op uw feed of de feeds van uw connecties). Met de meeste sociale netwerken kunt u bepalen wat, indien van toepassing, van uw persoonlijke informatie op die sociale netwerken wordt gedeeld op basis van uw interacties met diensten zoals onze sociale netwerkdiensten. Bekijk het privacybeleid en de aanpasbare instellingen van de sociale netwerken waartoe u behoort om meer te weten te komen over hoe uw informatie wordt gedeeld op die sociale netwerken.

Als we worden onderworpen aan een faillissements- of insolventieprocedure of als we worden overgenomen in verband met een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt of overgedragen aan de derde partij die ons overneemt.

Indien toegestaan ​​of vereist door de wet, kunnen we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan overheids- of wetshandhavingsfunctionarissen of particuliere partijen wanneer we, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of gepast achten: (1) om te reageren op claims en juridische procedures (inclusief dagvaardingen en gerechtelijke bestellingen); (2) om onze eigendommen, rechten en veiligheid te beschermen; (3) om het eigendom, de rechten en de veiligheid van een derde partij of het publiek in het algemeen te beschermen; en (4) om elke activiteit te stoppen die volgens ons illegaal, onethisch of wettelijk strafbaar is.

Veiligheid

We nemen redelijke maatregelen om de informatie die we van of over u verzamelen (inclusief uw persoonlijke informatie) te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. Geen enkele methode om informatie via internet te verzenden of op te slaan is echter volledig veilig. Dienovereenkomstig kunnen we de absolute veiligheid van informatie niet garanderen.

Niet volgen signalen

Met veel webbrowsers en apparaten kunt u “do not track”-signalen verzenden waarmee u aangeeft dat u niet wilt worden gevolgd op verschillende websites en in de loop van de tijd. We ondernemen momenteel geen actie naar aanleiding van “do not track”-signalen of andere soortgelijke mechanismen.

Ons beleid ten aanzien van kinderen

Hoewel we informatie verzamelen over de kinderen van onze volwassen klanten, zijn onze Services niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en verzamelen we niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13, we zullen stappen ondernemen om dergelijke informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we dit privacybeleid wijzigen, zullen we de bijgewerkte versie op deze website plaatsen en de “Laatst bijgewerkt”-datum hierboven bijwerken.

Gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van onze Diensten is ook onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden die beschikbaar zijn op brycks.io/algemenevoorwaarden, die bepalen of er enige inconsistentie is tussen dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden.

Contact

Als u contact met ons wilt opnemen over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar privacy@brycks.io of uw informatie sturen naar:

Klapmedia
Derde Drift Lopendediep 5
9712EP Groningen