Nieuwe zondebok op de woningmarkt

Stoute ouderen. Na arbeidsmigranten, yuppen, expats en studenten heeft de woningmarkt er een nieuwe zondebok bij. Volgens Nederlandse gemeenten zijn vooral ouderen schuldig aan de huidige woningcrisis. Zij zouden namelijk in te grote huizen wonen. Dat zegt 55 procent van de Nederlandse gemeenten tegen de NOS. De Nederlandse staatsomroep vroeg gemeenten naar hun visie op de grootste problemen op de woningmarkt.

Problemen, problemen, problemen. De gemeenten wijzen erop dat wanneer een ouder koppel met groot huis kleiner gaat wonen, bijvoorbeeld nadat hun kinderen de deur uit zijn, er meer grotere huizen voor gezinnen beschikbaar komen. Dat gebeurt echter te weinig, omdat er weinig betaalbare appartementen beschikbaar zijn. Bovendien hebben woningcorporaties te weinig geld om huizen bij te bouwen. Ook is er volgens gemeenten te weinig bouwgrond en te weinig regie van het rijk om de problemen op de woningmarkt aan te pakken.

Commentaar. Klopt er iets van dit nieuws? Niet als het aan stadsgeograaf Cody Hochstenbach ligt. Quote sprak de aan de Universiteit van Amsterdam verbonden wetenschapper. Op de vraag of deze bewering van gemeenten hout snijdt zegt Hochstenbach het volgende:

“Nee. Het is opnieuw een typisch voorbeeld van groepen tegen elkaar uitspelen. Nu zijn het de ouderen versus de jongeren, andere keren zijn het de statushouders versus de “hardwerkende Nederlanders”, of de sociale huurders versus de scheefwoners. Daarmee individualiseer je de verantwoordelijkheid van een fundamenteel en structureel probleem.“ – Cody Hochstenbach in gesprek met Quote.

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, is het ook niet eens met de opvattingen van Nederlandse gemeenten. Boelhouwer wijst er in gesprek met Omroep West onder meer op dat het overheidsbeleid er juist op is gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Ook zegt de hoogleraar dat het wegjagen van ouderen die er warmpjes bij zitten weinig oplost:

“Er is vooral een probleem voor jonge starters, en die hebben niet het vermogen om die gezinswoningen te betrekken als ze vrijkomen. Als ouderen doorstromen naar kleinere appartementen wordt de woningvoorraad misschien iets beter verdeeld, maar het zal geen groot verschil maken. Het probleem is uiteindelijk dat er te weinig huizen zijn.” – Peter Boelhouwer in gesprek met Omroep West.

Doorstroming. Experts zijn het er dus niet mee eens. Toch wordt er momenteel geëxperimenteerd met manieren om ouderen naar kleinere huizen te krijgen. De Gemeente Woudenberg (via De Stentor) gaat senioren die kleiner willen wonen bijvoorbeeld helpen door hen voorrang te geven bij kleinere appartementen die vrijkomen. Met die maatregel probeert woningcorporatie Omnia de doorstroming te bevorderen.

Meld je aan voor Brycks, dé gratis vastgoednieuwsbrief

Vastgoed in 5 minuten

Weet wat er speelt in de stenenwereld.
Gratis nieuws en advies over vastgoed, de huizenmarkt, duurzaamheid, PropTech en meer.

Nieuwste artikelen

- Advertisement - spot_img

Ook interessant