‘Perfect storm’ op de woningmarkt

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) claimt een oplossing voor de woningnood te hebben: huizen bouwen op landbouwgrond rond dorpen en steden.

Landelijk wonen. Heel plat gezegd komt het erop neer dat als ieder dorp en iedere stad er één straat bij zou bouwen, de woningcrisis opgelost is, aldus het EIB.

Het EIB wil hiermee voorkomen dat nieuwe bouwprojecten heel complex worden. Er hoeft immers weinig rekening te worden gehouden met bestaande infrastructuur, zoals bus- en treinverbindingen. In plaats daarvan kunnen nieuwe huizen ‘aanhaken’ bij de reeds bestaande voorzieningen.

De aanbevelingen van het EIB liggen in lijn met recent onderzoek. Brancheorganisatie WoningbouwersNL deed onderzoek naar de woonwensen van Nederlanders. De belangrijkste conclusie: Nederlanders wonen liever in een huis met tuin dan in een appartement.

Het nationale nieuwbouwprogramma moet volgens de onderzochten voor 30 procent uit appartementen bestaan, en voor 70 procent uit eengezinswoningen (grondgebonden woningen met tuin). Dat is een saillante uitkomt, want de realiteit is precies andersom: 60 procent appartementen en 40 procent eengezinswoningen.

Tegenspraak

Het advies van de EIB druist regelrecht in tegen de aanbevelingen van het College van Rijksadviseurs, die de overheid adviseren. Dat merkt Trouw (€) op. De Rijksadviseurs vinden dat Nederland moet inzetten op het bouwen van woningen in de buurt van bestaande voorziening. Dus in de stad of het dorp bouwen, in plaats van daarbuiten.

Vooral starters en senioren hebben hier behoefte aan, aldus de Rijksadviseurs. Deze groepen willen vaak bij familie en vrienden in de buurt blijven, maar ook dicht bij hun werk. “Met een woning ‘in de wei’ is hun woonprobleem dus niet opgelost”, aldus de adviseurs.

Ook andere experts hebben kritiek op de plannen van het EIB, zo vat website Binnenlands Bestuur samen. Kleinschalige bouwprojecten hebben bijvoorbeeld relatief hoge personeels- en onderzoekskosten. Ook moeten er meer stedenbouwkundige rapporten worden geschreven, en gemeenteraden moeten meer besluiten nemen.

Beeld: Brett Jordan via Unsplash.

‘Perfect storm’

Het moge duidelijk zijn: er gebeurt heel veel op de woningmarkt. Het is bijvoorbeeld nog maar de vraag of de overheid tot aan 2030 überhaupt 900.000 woningen kan bouwen.

De NOS schreef een analyse over de huidige problemen in de bouwsector en huizenmarkt. Samengevat zitten we nu in een bijzondere situatie:

  • De nieuwbouw gaat in 2023 krimpen, terwijl de vraag naar nieuwbouw ontzettend hoog is. Hier zijn meerdere oorzaken voor: dure bouwmaterialen, hoge energiekosten en een flink tekort aan bouwvakkers.
  • De hypotheekrente is flink gestegen, tot zo’n 4 à 5 procent, maar de prijzen van huizen komen nog uit de tijd dat de rente veel lager was. Door die hoge hypotheekrente kan de nieuwbouw eigenlijk niet meer uit, waardoor bouwers gaan vertragen.
  • Dit effect zie je nog niet terug in de hoeveelheid huizen, maar wel in de huizenprijzen. Die beginnen namelijk flink te dalen. Econoom Mathijs Bouman spreekt daarom van een “perfect storm”.

Of de situatie gaat verbeteren, is nog maar de vraag. CBRE denkt in ieder geval van niet. In een analyse over de woningbeleggingsmarkt stelt de vastgoedadviseur dat de plannen van de overheid niet gaan werken. Sterker nog, CBRE denkt dat het investeringsklimaat gaat verslechteren, wat leidt tot minder huurwoningen.

Vastgoed in 5 minuten

Weet wat er speelt in de stenenwereld.
Gratis nieuws en advies over vastgoed, de huizenmarkt, duurzaamheid, PropTech en meer.

Nieuwste artikelen

- Advertisement - spot_img

Ook interessant