Dit zegt het regeerakkoord over wonen

“Terugdraaien”. Dat is de kortste samenvatting van het afgelopen week gepresenteerde regeerakkoord. De meest opvallende besluiten draaien namelijk beslissingen van tien jaar geleden terug. Mensen met een meer pessimistische insteek noemen de aanpak “brandjes blussen”.

  • Versnellen van nieuwbouw. Het nieuwe kabinet wil ‘bouwen, bouwen, bouwen (€)’. Het doel is om zo’n 100.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen, terwijl dit aantal de afgelopen jaren rond de 60.000 à 70.000 schommelde. De nieuwe ambitie is opvallend, want de doelstelling van 75.000 nieuwbouwwoningen in 2020 werd niet behaald. De plannen van de coalitie moeten nog verduidelijkt worden in een vernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda, maar de nadruk komt te liggen op de bouw van woningen voor starters, werkenden met middeninkomens en senioren.
  • Jubelton wordt afgeschaft. Of tenminste, een soort van. Deze regeling, waarbij ouders hun kind (of een ander) 100.000 euro belastingvrij mogen schenken om een huis te kopen, wordt de komende vier jaar afgebouwd. De definitieve afschaffing vindt dus pas plaats onder de volgende regering. Bijkomend voordeel: het afschaffen van de jubelton levert het kabinet zo’n 160 miljoen euro per jaar op.
  • Verhuurderheffing. Ook de verhuurderheffing wordt de nek omgedraaid. Met deze heffing worden verhuurders van sociale huurwoningen (woningcorporaties) belast over de waarde van hun huizenvoorraad. In normaal Nederlands: een woningcorporatie betaalt belasting omdat ze sociale huurwoningen verhuren. Dat is klinkt inderdaad bizar. Nederland is het enige land dat zo’n regeling heeft, tot nu dan.
  • + 1. In het nieuwe kabinet keert een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) terug. Deze post werd tien jaar geleden geschrapt omdat de woningmarkt “af” zou zijn. Stef Blok, die tegenwoordig minister van Economische Zaken en Klimaat is, sprak toen trots dat hij de eerste VVD’er was die een heel ministerie overbodig had gemaakt.
  • Noodopvang. De meest acute woningnood, voor bijvoorbeeld studenten en statushouders, moet worden opgelost met de bouw van 15.000 tijdelijke woningen. Ook moeten er ongeveer net zoveel woningen uit bestaande (leegstaande) kantoorruimte worden gemaakt. De Volkskrant (€) schreef hier een interessante reportage over.
  • Huurtoeslag. Er schijnt zoiets als huurtoeslag te bestaan, maar ik heb nog nooit iemand gesproken die er daadwerkelijk recht op had. Daar lijkt verandering in te komen. De maximale huurprijs voor het aanvragen van huurtoeslag gaat namelijk vervallen. In 2024 wil het kabinet trouwens ook een eenmalige huurstop inlassen. Dat is een opvallend moment aangezien de inflatie momenteel gigantisch is.
  • Studieschuld. Heb je een studieschuld? Welkom bij de club. Voortaan is de actuele schuld bepalend bij een hypotheekaanvraag, in plaats van de schuld bij aanvang.
  • Klimaatadaptie. Afgelopen zomer stond Limburg onder water en dat was voor de coalitiepartijen een “wake-up call”, zo staat in het akkoord. Daarom moet er de komende jaren flink in klimaatadaptie worden geïnvesteerd. Het akkoord laat echter achterwege hoe dit moet gebeuren.

Meld je aan voor Brycks, dé gratis vastgoednieuwsbrief

Vastgoed in 5 minuten

Weet wat er speelt in de stenenwereld.
Gratis nieuws en advies over vastgoed, de huizenmarkt, duurzaamheid, PropTech en meer.

Nieuwste artikelen

- Advertisement - spot_img

Ook interessant